• Follow Us:
  • Shia Download
  • Shia Download
  • Shia Download
  • Shia Download

Kam zarf kaun kaun hai halali hai kaun kaun,

Kam zarf kaun kaun hai halali hai kaun kaun - Imam Ali (a.s) Shayari | Shia Download

Kam zarf kaun kaun hai halali hai kaun kaun,
Munkir hai kaun kaun mowali hai kaun kaun,
Aur mola ali ke nam ka nara laga ke dekh,
Chehre bataenge ke halali hai kaun kaun.

Note: Your email address will not be visible to anyone.*